INTEGRITETSPOLICY


1. Allmän Information

Interwetten tar sitt åtagande att skydda spelarnas personuppgifter på stort allvar. Denna integritetspolicy beskriver det sätt på vilket Interwetten behandlar personuppgifter och informerar spelarna om deras rättigheter. Personuppgifter avser alla uppgifter avseende en identifierad eller identifierbar enskild individ. Behandlingen av spelarens data överensstämmer med alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser, inklusive Europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och de ytterligare regler och föreskrifter om personuppgifter som ingår i spellagen (2018:1138) och den sekundära lagstiftningen som utfärdats i enlighet med spellagen. Genom att acceptera denna integritetspolicy, bekräftar spelaren (nedan kallad en neutral term som gäller för båda könen) sitt samtycke till användning av hens personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

2. Registeransvarig

Interwettens registeransvarig är

Interwetten Gaming Ltd.
2: a våningen, LifeStar Building
Testaferrata Street, TaXbiex XBX 1403,
Malta
Registreringsnummer C35736

3. Dataskyddsansvarig

För frågor om integritetsskydd eller för ytterligare information om Interwettens databehandling, vänligen kontakta Interwettens dataskyddsansvarig:

Interwetten Gaming Ltd.
2:a våningen, LifeStar Building
Testaferrata Street, TaXbiex XBX 1403
Malta
E-post dataprotection@interwetten.se
Fax +356 23276-400

Hur Interwetten behandlar personuppgifter

a. Allmän information


Interwetten behandlar endast personuppgifter

- när spelaren har samtyckt till sådan behandling,
- när behandlingen är nödvändig för utförandet av de tjänster som Interwetten tillhandahåller,
- när behandlingen är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som Interwetten är föremål för eller
- när behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som Interwetten eller tredje part förfogar över, utom när sådana intressen överträtts av spelarens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. 

Att låta bli att tillhandahålla personuppgifter kan innebära att Interwetten är oförmögna att tillhandahålla tjänster till spelaren. 

I det följande beskrivs hur Interwetten bearbetar personuppgifter och hur sådan behandling är motiverad. 
Spelare informeras härmed om att Spelinspektionen är registeransvarig för det nationella självavstängningssystemet (spelpaus.se) och behandling av personuppgifter som myndigheten annars utför för att utföra sina uppgifter enligt spellagen.

b. Data insamlade när du besöker webbplatsen

Under besöket på webbplatsen www.interwetten.se samlar vårt system automatiskt information som genereras av besökaren till vår webbsidas browser och lagrar dem temporärt i loggar, inklusive men inte begränsat till

- IP-adressen på den begärande datorn,
- datum och tid,
- operativsystemet,
- webbläsaren som används av spelaren. 

Loggfilerna kan innehålla IP-adresser som medger identifiering av en spelare. 

Sådan insamling är nödvändig för att utföra de tjänster som tillhandahålls och vars legitima intresse syftar till att möjliggöra besökarens användning av webbplatsen, att optimera webbplatsen och för att identifiera dysfunktioner och missbruk av Interwettens tjänster.

c. Data insamlade vid registrering

Interwetten samlar in spelarens personuppgifter under registreringsprocessen, inklusive men inte begränsat till

- förnamn och efternamn
- kön
- fullständig adress
- födelsedatum
- en verifierbar e-postadress
- användarnamn och lösenord
- personlig säkerhetsfråga och svar
- personnummer. 

Spelare kommer att identifieras vid registrering på elektroniskt sätt men kan bli ombedd att – närsomhelst och i linje med tillämpliga lagar och förordningar, särskilt den nuvarande förordningen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism - lämna in ytterligare handlingar för att verifiera sin identitet och för att möjliggöra identitetskontroller, såsom en kopia av ett giltigt ID-kort, utfärdat av den behöriga myndigheten, t.ex. pass, identitetskort, körkort, faktura för allmännyttiga tjänster (t.ex. gas, elektricitet eller ett hyresavtal). 

Efter registreringen kan spelare när som helst ändra sina personuppgifter under ”ändra kontoinformation” (med undantag för efternamn, förnamn, födelsedatum, land och användarnamn och smeknamn). Varje spelare måste uppdatera sina personuppgifter utan dröjsmål när information som lämnats till Interwetten inte längre är korrekt eller är ofullständig. 

Interwetten kan också samla in information från databaser tillhörande tredje part. 

Insamling av sådan data krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till spelaren. Kontroll av spelarnas ålder och identitet är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Det kan också vara nödvändigt för att vi ska kunna genomdriva våra avtal och är därför i vårt legitima intresse.

d. Uppgifter som samlats in för betalningstjänster

Om spelare sätter in pengar på Interwetten-kontot med kreditkort, krävs särskilt behandling av  följande personuppgifter:

– kortinnehavarens förnamn och efternamn
- kreditkortsföretagets namn
- kreditkortsnummer
– kreditkortets utgångsdatum, CVC-kod och lösenord

För överföring av vinster till spelarens bankkonto måste särskilt följande personliga data samlas in:

- kontohavarens namn och efternamn
- bankens namn
- IBAN
- SWIFT-kod

Sådana uppgifter kan överföras till betalningsleverantörer. Insamling av dessa uppgifter är nödvändiga för att utföra betaltjänster.

e. Ytterligare uppgifter insamlade vid användning av Interwetten Services

Profiler


Interwetten behandlar information som samlas in genom cookies, loggfiler, transparenta GIF-filer, och/eller stöd från tredje part för att skapa spelarprofiler. En profil innehåller information om enskilda spelare, inklusive preferenser rörande spelarens verksamhet. Denna information är kopplad till spelarnas personliga och identifierbara data och används för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster till förmån för spelaren. Profiler används också för att individuellt anpassa varje spelares upplevelse på Interwettens webbplats och ge specifik marknadsföringsinformation. 

Loggfiler

Interwetten använder loggfiler. Dessa inkluderar IP-adresser (internetprotokoll), typ av webbläsare, Internetleverantör (ISP), länkade-/exit-sidor, plattformstyp, datum/tid-stämpel och antalet klick för att analysera trender för administration av webbplatsen, för att spåra spelarnas rörelser på webbplatsen och samla in användbar omfattande demografisk information. IP-adresser är relaterade till webbaserade tjänster med personligt identifierbar information. 

Insamling av sådan data krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till spelaren. Det är också nödvändigt att skydda våra kunder och oss själva från brott och att uppfylla juridiska skyldigheter. Det är också i våra legitima intresse att förbättra och marknadsföra våra tjänster.

f. Kommunikation med spelare

Interwetten lagrar kommunikation med spelare inklusive begäran om information eller kundsupport. Detta gäller kommunikation via e-post, på webbplatsen eller andra kommunikationsmedel, inklusive telefon. Telefonsamtal registreras för utbildnings- och säkerhetsändamål. 

Insamling av spelarens personuppgifter krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till spelare och att uppfylla juridiska skyldigheter. Det kan också vara nödvändigt för att genomdriva våra avtal och är därför i vårt legitima intresse.

g. Marknadsföringsaktiviteter


Beroende på spelarens kontoinställningar kan hens personuppgifter användas av Interwetten för marknadsföring i olika kanaler inklusive post, e-post, telefonsamtal samt elektroniska-/snabbmeddelanden. Användning av spelarens personuppgifter för marknadsföring kan när som helst avbrytas eller begränsas till vissa kommunikationskanaler. Spelare kan antingen justera respektive kontoinställningar eller kontakta vår serviceavdelning via e-post till service.se@interwetten.se. På grund av det inblandade tekniska arbetsflödet, kan det ta upp till 5 arbetsdagar innan kontoinställningarna uppdateras. 

När en spelare inte har samtyckt till att hens personuppgifter används för marknadsföring, behandlar vi personuppgifter i marknadsföringssyfte endast då de är nödvändiga att marknadsföra våra tjänster för våra legitima intressen.

h. Cookies, innehåll från tredje part och Trackers

En cookie är en bit data sparad på spelarens dator och kopplad till specifik användarinformation. För mer information om cookies och hur man hanterar dem, se Interwetten  Cookie policy.

För tredje- partstjänster, plugins för sociala media och användningen av trackers, se avsnitt. 6 nedan.

i. Åtgärder för ansvarsfullt spelande
Interwetten kommer att granska och analysera data från etablerade spelarprofiler och varje spelares spelbeteende för att möjliggöra ansvarsfulla spelåtgärder för att utföra självuteslutande av spelare, att inte skicka ut kommersiella meddelanden direkt till självuteslutna spelare och hantera data mottagna från spelinspektionen när det gäller det nationella självavstäningssystemet (spelpaus.se).
Behandling i enlighet med ovanstående är nödvändig för utförandet av de tjänster som Interwetten tillhandahåller, för att följa lagliga skyldigheter och är också nödvändigt för tillämpningen av Interwettens legitima intressen.
j. Upptäcka fusk, bedrägerier och andra brottsliga aktiviteter
Interwetten behandlar information för att förhindra fusk, bedrägerier och annan brottslig verksamhet. Insamlingen av data för dessa ändamål är nödvändig för att Interwetten ska följa lagliga skyldigheter.

k. Övriga ändamål

Det kan vara nödvändigt att behandla personuppgifter för ytterligare syften. Interwetten kommer dock endast behandla personuppgifter om och i den utsträckning då ett eller flera villkor enligt avsnitt. 4 a. är uppfyllda. 

5. Utlämnande av personuppgifter

a. Allmän information


Spelarens personuppgifter behandlas som strikt konfidentiella.

Personliga spelardata kan lämnas ut till tredje part

- om spelaren har givit sitt samtycke till sådant utlämnande,
- utlämnandet är nödvändigt för att följa de rättsliga förpliktelser som Interwetten är föremål för eller
- när upplysningen är nödvändig för de legitima intressen som Interwetten eller tredje part eftersträvar, utom när sådana intressen överträtts av spelarens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Interwetten överför endast data till stater utanför EU/EES, förutsatt att mottagaren garanterar en standard för dataskydd som kan jämföras med europeiska standarder (t.ex. genom att använda EU: s standardklausuler för dataskydd).

Nedan beskrivs hur Interwetten delar personuppgifter. Ytterligare information fastställs i avsnitt. 6 nedan (tjänster från tredje part, sociala medier-plugins och spårare) och i Cookiepolicyn.

b. Delning av personuppgifter inom Interwetten- gruppen

Personuppgifter får överlåtas eller lämnas ut till alla företag inom Interwetten Group (t.ex. Eurotrade International Ltd) och deras närstående företag.

c. Delning av personupgifter med tjänsteleverantörer

I enskilda fall använder Interwetten sig av betrodda tredje parter för bearbetning av spelarnas personuppgifter, inklusive men inte begränsat till betaltjänster, informationsteknik, kundsupport, försäljning, marknadsföring. Enligt tillämpliga dataskyddsbestämmelser inklusive den allmänna uppgiftsskyddsförordningen är dessa tredje parter avtalsmässigt skyldiga att behandla spelarnas data säkert och konfidentiellt. Deras användning av nämnda uppgifter begränsas i den utsträckning som krävs för att uppfylla respektive uppgift.

d. Delning av personuppgifter för KYC, förebyggande av bedrägeri och penningtvätt

För att kunna slutföra verifiering av spelares identitet, att genomföra säkerhetskontroller, för att bedöma spelarnas överensstämmelsen med våra villkor och juridiska skyldigheter inklusive förebyggande av penningtvätt, finansiering av terrorism och skydd av minderåriga, kan spelares data matchas mot databaser från tredje part inklusive men inte begränsat till GB Group plc, Jumio Corporation, CRIF GmbH Wien och Bisnode Austria GmbH. 

Vid tecken på transaktioner och/eller aktiviteter som kan väcka misstankar om brottslig verksamhet, kommer Interwetten att rapportera till berörda ansvariga parter (t.ex. polis, idrottsförbund, privata sammanslutningar som syftar till förebyggande av brott och bedrägliga aktiviteter inom sportspel och/eller hasardspel). 

I detta sammanhang kan data om spelares aktiviteter och personliga data också överföras inom ramen för ett varningssystem till International Betting Integrity Information Association (IBIA) och respektive idrottsförbund. 

Dessutom förbehåller Interwetten sig rätten att spela in telefonsamtal med spelare och vidarebefordra inspelningar till brottsbekämpande myndigheter om det finns konkreta bevis för brott. 

Med godkännande av de allmänna villkoren och denna dataskyddspolicy ger spelaren sitt uttryckliga samtycke till dessa förfaranden inklusive begäranden av kreditupplysningar och matchning av uppgifter mot databaser från tredje part. 

Delning av spelarnas data är också nödvändig för att skydda spelare och oss själva mot brott och att uppfylla juridiska skyldigheter.

Skulle det vara nödvändigt att i samband med vår affärsmässiga relation kontrollera din identitet och kreditvärdighet ytterligare, kan vi sända de nödvändiga uppgifterna från det till CRIF GmbH, Rothschildplatz3/ Top 3.06.B 1020 Wien. Denna oberoende controller, kommer att behandla de överförda uppgifterna för sina egna syften som ett kreditinstitut och adressutgivare, som beskrivet i https://www.crif.at/datenschutz/.

e. Sharing of anonymized Data

Utan hinder för Interwettens åtagande till skydd av personuppgifter, förbehåller sig företaget rätten att publicera speldata (t.ex. uppnådda resultat), spelarens förnamn, efternamnets initial samt spelarens hemland på Interwettens webbplats så länge spelaren förblir, direkt och indirekt, oidentifierbar.

f. Delning av personuppgifter för andra ändamål


Det kan vara nödvändigt att dela personuppgifter för ytterligare syften. Interwetten kommer dock endast lämna ut personuppgifter om och i den utsträckning då ett eller flera villkor enligt. 5 a. är uppfyllda.

6. Tredje parts tjänster, sociala medier plugins och trackers

Interwetten kan använda tjänster från tredje part i syfte att utvärdera användarnas beteende och förbättra sitt utbud. I följande informerar Interwetten om den data som insamlas av flera kategorier av tredjepartstjänster som distribueras med Interwettens utbud. För sådana tredjepartstjänster kan ytterligare integritetsbestämmelser från dessa tredjepartstjänster tillämpas. Följande beskrivning av tjänster från tredje part är kanske inte uttömmande och Interwetten förbehåller sig rätten att använda ytterligare tredjepartstjänster när som helst, förutsatt att lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter är på plats. 

a. Plugins för sociala medier

Interwetten använder plugins från sociala medier i syfte att möjliggöra för spelaren att interagera mellan sociala medier och Interwettens webbplatser och på så sätt dela spelupplevelsen med andra. Plugins för sociala medier gör det möjligt för användaren att logga in på både sociala medier och Interwetten-kontot och länka innehåll som tillhandahålls av Interwetten till spelarens sociala mediaprofil. Plugins för sociala medier samlar in användaruppgifter såsom IP-adress, inloggningsdata, tillgång till webbplats- och cookiedata.
 Följande plugins för sociala medier är integrerade på Interwettens webbplatser:

- Facebook Gilla
- Google+
- Pinterest
- Twitter
- Youtube

b. Enkel inloggning

Interwetten använder teknik för enkel inloggning i syfte att underlätta spelarens tillgång till Interwettens webbplatser och möjliggör interaktion mellan spelarens valda tjänsteleverantör eller social mediaprofil och Interwettens webbplatser. Enkla inloggningsverktyg samlar in användardata, t.ex. IP-adress, inloggningsdata och cookie-data.
Följande enskilda inloggningsverktyg är integrerade på Interwetsens webbplatser:

- Facebook Connect
- Google+
- PayPal
- Windows Live

c. Spårningsprogram

Interwetten använder spårningsprogramvara för att utvärdera användarens preferenser och därmed förbättra Interwettens utbud. Spårningsprogramvara samlar in användardata såsom IP-adress, åtkomst till webbplatsen, annonspreferenser och ytterligare marknadsföringsinformation. Följande spårningsprogramvara är integrerade med Interwettens webbplatser:

- Appnexus
- Connextra
- DoubleClick
- Google Tag Manager

- Salesforce: SFDC Ireland Limited, 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown, 18 Dublin, Ireland. Interwetten använder funktionerna från Salesforce Marketing Cloud för e-postkorrespondens. Interwetten använder Weseo Digital Service GmbH, Gewerbepark 523, A-8225 Pöllau, när Salesforce Marketing Cloud används. Cookies, Pixels eller GIF-filer används för att göra det möjligt för Interwetten att förstå kunders intressen i nyhetsbrevet. Mer information kan hittas här: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

d. Webbplatsanalys

Interwetten använder verktyg för webbplatsanalys i syfte att förstå spelarens beteende på Interwettens webbplatser och därmed optimera tjänsterna som tillhandahålls av Interwetten. Verktyg för webbplatsanalys samlar in data med hjälp av cookies och IP-adresspårning. För ytterligare information om användning av cookies på Interwettens webbplatser, se Cookiepolicyn. Följande webbplatsanalysverktyg är integrerade i Interwettens webbplatser:

- Google Analytics (IP-adresser insamlade av Google Analytics kommer endast att sändas anonyma)

e. Tredje parts spelleverantör

Inom Interwettens kasinoutbud, kan kasinospel som tillhandahålls av tredje parts spelleverantörer distribueras.

7. Lagring

Personuppgifter behålls av Interwetten så länge en spelare är kund hos Interwetten. När en spelare stänger sitt Interwetten-konto, finns personliga data fortfarande sparade i systemet för den minsta tid som krävs för att uppfylla de ändamål som anges i integritetspolicyn och tillämpliga juridiska skyldigheter. Personuppgifter kan också lagras längre om det inte kan tas bort av tekniska och/eller juridiska skäl.

8. Datasäkerhet 

Alla uppgifter kommer att behandlas på ett automatiserat sätt. Interwetten vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder att skydda spelarnas data från åtkomst av obehöriga och för att förhindra oavsiktlig eller olaglig bearbetning, utlämnande, förstörelse, förlust, förändring eller skada. I synnerhet krypteras alltid betalningsinformation när data bearbetas. 

Även då känslig information skyddas online av SSL-kryptering, gör även Interwetten alla rimliga ansträngningar för att säkerställa skyddet av spelarnas data i alla andra områden. 

Endast behöriga anställda hos Interwetten, eller anställda av tredje parter bundna till att observera principerna för uppgiftsskydd, har tillgång till spelarnas information. Interwetten övervakar trovärdighet och tillförlitlighet hos alla sina anställda. Med jämna mellanrum, får alla anställda utbildning i de tillämpliga standarderna för säkerhet och dataskydd. Alla relevanta servrar är placerade i en säker miljö. 

Datakryptering 

För att skydda spelarnas personuppgifter under kommunikation med webbläsaren, använder Interwetten krypteringsteknik från dess certifieringspartner Thawte. Dessutom är online-transaktioner skyddade av ett säkerhetssystem från en globalt ackrediterad partner. 

Andra tekniska säkerhetsåtgärder 

Dessutom är alla spelare data skyddade från obehörig åtkomst av en brandvägg och intrångsskyddssystem. 

9. Spelarens rättigheter

Spelaren har rätt att

- begära tillgång till personuppgifter
- begära rättelse av personuppgifter
- återkalla samtycke till behandling av uppgifter (t.ex. för marknadsföringsverksamhet)
- begära radering av personuppgifter
- ta emot data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet)
- begära begränsning av behandling av personuppgifter
- motsätta sig behandling av personuppgifter.

Vissa av dessa rättigheter kan komma att gälla endast under vissa omständigheter som anges i lagstiftning om dataskydd inklusive den allmänna dataskyddsbestämmelserna.

Alla förfrågningar rörande personuppgifter eller eventuella rättigheter som nämns ovan kan adresseras till de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt. 3 ovan.

10.Inlämning av klagomål

If Om spelaren inte är nöjd med hur vi hanterar dess personuppgifter, har spelaren rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten. 

11. Ändringar av denna dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy kan ändras från tid till annan. Även om spelare alltid kommer att informeras om eventuella ändringar, rekommenderas det att regelbundet granska denna policy och eventuella ändringar.
Version 1.1 – senast uppdaterad 2021-07-07