​Ansvarsfullt spelande

  ​Ansvarsfullt spelande

  ​Ansvarsfullt spelande


  Ansvarsfullt spelande

  I dag är spel på nätet vedertaget i en stor del av samhället. Att spela för pengar är spännande och underhållande, men det är också förenligt med risker. Därför tar Interwetten sitt ansvar att stödja ansvarfullt spelande mycket allvarligt. Interwetten garanterar att sociala och hälsomässiga avvägningar beaktas i vår spelverksamhet för att skydda våra spelare från överdrivet spelande och hjälpa dem att minska spelande när det behövs. Det är vår omsorgsplikt.

  För oss är det självklart att varje seriös och ansvarsfull operatör ska förse sina kunder med tillräcklig information för att inse den potentiella risken i spelande. Det är viktigt att spelande förblir en källa för underhållning för våra kunder. Att låna pengar, spendera mer pengar än du har råd med eller att avsätta pengar för annat syfte är oklokt och kan leda till betydande spelproblem för dig själv och andra omkring dig. Förebyggande baserar sig på information. Bara informerade spelare är i stånd att upptäcka spelproblem i ett tidigt stadium. Utöver information erbjuder Interwetten proaktiva verktyg för att kontrollera varje spelares mönster och förhindra negativa följder av överdrivet spelande. De här verktygen innehåller insättningsgränser per dag, vecka och månad, inloggningsgränser per dag, ett reality check system som kan justeras utifrån individuellt behov på alla produkter, ett självtest för den som känner sig vara i riskzonen och mycket viktigt en möjlighet till temporär och permanent självavstängning. Sist men inte minst, måste ansvarsfulla operatörer se till att det finns hjälp för spelare som är i riskzonen eller kan utveckla ett spelproblem.

  Därav baserar sig Interwettens ansvarsfullt spelande policy på följande fem pelare:

  1. Information: Vi informerar våra kunder till vår bästa förmåga om vilka risker spel på nätet medför, förebyggande åtgärder/verktyg och första symtomer av riskfullt och problematiskt spelmönster.

  2. Utbildning av personal: Vi utbildar vår personal regelbundet i ansvarsfullt spelande och bjuder in exporter såväl som specialistorganisationer att ge utbildning och praktisk assistans.

  3. Skydd av minderåriga: Vi är förpliktigade att skydda de mest sårbara och är strikta på att inte acceptera minderåriga kunder. Vi accepterar strikt inte minderåriga under 18 år. För att uppfylla detta, genomför vi elektronisk identitetskontroll och kontrollerar våra kunders födelsedatum mot officiella dokument. Slutligen anstränger vi oss att undvika marknadsföring, som skulle kunna locka minderåriga att spela om pengar. Kunder som vill försäkra sig om att inga minderåriga i hushållet använder deras dator, kan hitta professionell hjälp att genom klicka in sig på www.netnanny.com .

  4. Verktyg för ansvarsfullt spelande: Interwetten har ingen avsikt att behandla sina kunder nedlåtande, men vi skulle vilja ge våra kunder verktyg till hands för att uppfylla sina individuella mål. Därför erbjuder Interwetten en mängd olika åtgärder för kunder som vill kontrollera sitt spelbeteende:
  • Kunder blir direkt vid registreringen uppmanade att sätta obligatoriska insättningsgränser per dag, vecka och månad. Förinställt maxvärde för insättningsgränser är 10 000 kr per månad.
  • Vid varje inloggning, får spelare tydlig information om våra åtgärder för ansvarsfullt spelande, spelarens egna gränser och spelarens sammanlagda förluster de senaste tolv månaderna.
  • Interwetten erbjuder också för alla produkter ett reality check-system, där alla vinster, förluster och inloggningstid visas.
  • Vi erbjuder våra spelare att bestämma sina egna inloggningsgränser som begränsar speltiden per dag, vecka och/eller månad.
  • För dem som känner sig vara i riskzonen, erbjuder Interwetten möjligheten att genomföra ett självtest, som är utformat av en oberoende tredje part.
  • Sist men inte minst, en temporär eller permanent självavstängning kan vara en förståndig strategi för att återta kontrollen. En självavstängning kan sättas i spelkontot. Självavstängningen kan vara 24 timmar, temporär tidsperiod eller permanent. Det är viktigt att notera också vi själva kan stänga av spelare från spelande om vårt system för spelproblem känner av och identifierar stöd för det steget. Om du bestämmer dig för att ta en paus, rekommenderar vi att använda det nationella självavstängningsregistret på Spelpaus.se (https://www.spelpaus.se/?scos=true), för att stänga av dig från allt spelande. Självavstängda spelare får ingen som helst reklam från vår sida. Det är självklart att det i Interwettens kontoinställningar också finns avstängning av aviseringar när som helst.

  5. Assistans och support: Vi förser kunder som behöver komma i kontakt med professionell extern hjälp med kontaktuppgifter, för att förhindra och behandla spelproblem.

  Om du känner att du är på väg att riskera att förlora kontrollen över ditt spelande, eller misstänker att någon i din familje- eller vänkrets skulle kunna råka I svårigheter, vänligen kontakta denna oberoende och ideella organisation för hjälp och assistans på många språk: www.stodlinjen.se

  Ansvarsfullt spelande – behåll kontrollen!

  Varje vuxen kan uppleva nöje och spänning genom att spela på nätet.

  Som med nästan allt annat I världen ska spelande däremot åtnjutas inom ansvarsfulla begränsningar. Bara självkontrollerat spelande är underhållande. Därför är det mycket viktigt att varje spelare behåller kontrollen över det här tidsfördrivet när det gäller utsträckning, frekvens och finansiell delaktighet.

  Oinskränkt spelande och insatser över spelarens finansiella kapacitet antyder att en persons självkontroll är otillräcklig. Om lockelsen till spelande är större än individens självkontroll, kan spelberoende leda till personliga och sociala problem.

  Användbara tips

  För att behålla kontrollen, rekommenderar vi dig att hålla dig till följande regler när du använder vår sajt:

  • Spela lagom och glöm inte att spelande är en form av underhållning och inte ett sätt att tjäna pengar.
  • Vänligen var medveten om att spel handlar om tur och att det inte finns några “magiska” former som garanterar vinst
  • Försäkra dig om att du kan reglerna till det spel du spelar
  • Spela när du är alert, när du inte har någon annan aktivitet på internet vid sidan av. Ta regelbundna pauser.
  • Spela inte när du dricker alkohol eller tar någon medicin som kan påverka din uppfattningsförmåga
  • Om du känner dig nere eller deprimerad, spela inte
  • Sätt en budget och håll koll på summorna du spenderat och / eller sätt insättnings- / insatsgränser per dag, vecka, månad
  • Använd bara tillgångar som är tillgängliga för nöje. Spela aldrig med pengar som är avsett för andra ändamål
  • Låna inte pengar från tredje part för att spela
  • Håll dig till dina gränser även du förlorar

  Självavstängning som förebyggande verktyg

  Kunder som väljer temporär eller permanent självavstängning har inte längre någon tillgång till spel med riktiga pengar under tiden de är avstängda.

  Om du väljer en temporär självavstängning, kommer du att stänga av dig från alla spelaktiviteter under den tid du själv bestämmer. Ditt konto kommer att vara spärrat tills deadline nåtts. När tiden gått ut, kommer ditt konto att automatiskt bli tillgängligt igen.

  Om du väljer en permanent självavstängning kommer ditt konto att förbli spärrat tills vidare och saldot på kontot kommer att betalas ut

  I båda fallen kan du skicka en förfrågan om att öppna kontot igen, men återöppningen kommer alltid att föregås av en "cooling-off" period. Förseningen av en temporär självavstängning är 72 timmar från att självavstängningen begärdes. En permanent självavstängning kan bara upphävas efter ett år från och med det att begäran gjordes. Varje förfrågan att återöppna ett konto beror på individuell bedömning av spelarens spelbeteende och kan avvisas

  Skydd av minderåriga

  Varken våra produkter eller vår marknadsföring är utformade för att locka barn eller tonåringar. På vår hemsida visar vi tydligt 18+ varningen. Vi accepterar inga registreringar från personer under 18 år och genomför identitetskontroller. Detta inkluderar kundens födelsedatum, för att uppfylla denna förpliktelse.

  Ändå är vi medvetna om att internet är tillgängligt i många hushåll runt om i världen. Till följd av detta, måste spelbolag på nätet och föräldrar arbeta tillsammans för att skydda barn från minderårigt spelande. För att försäkra dig om dina barns säkerhet, rekommenderar vi dig att installera en filtreringsprogramvara för att blockera minderåriga från olämpliga webbsidor och program.

  Fler tips till föräldrar:
  • Låt inte barn obevakat vara nära datorn när du använder vår sajt
  • Använd dig av lättanvändbara övervakningsprogram som t.ex. www.netnanny.com
  • Skydda dina spelsidor med lösenord
  • Håll ditt användarnamn hos Interwetten, lösenord och insättningsuppgifter utom räckhåll för barn
  • Tillåt inte att personer under 18 år deltar i någon spelaktivitet
  • Upplys dina barn om lagligheten och riskerna för minderårigt spelande
  • Tyvärr kan inget system förhindra bedrägeri och identitetsstöld. Om du upptäcker något olagligt missbruk av våra produkter, vänligen meddela vår kundtjänst omedelbart via e-mail till [email protected]

  Version 1.1 senast uppdaterad 25.06.2020

  Till sidbörjan